BẢNG GIÁ ĐẤT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

BẢNG GIÁ ĐẤT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ

Lâu nay chúng ta vẫn hiểu với nhau rằng “Bảng giá đất nhà nước là quá thấp”, và mong muốn bảng giá này phải đi kịp thị trường.

Ấy là do chúng ta đang dùng nó để tính giá tiền đền bù.

Nhưng, bảng giá còn dùng để tính thuế, đặc biệt là tiền sử dụng đất. Và lúc này thì có người sẽ cho rằng bảng giá này cao quá.

Về logic, khi 1 cục đất nông nghiệp có giá trị A, sau khi đóng 1 lượng thuế B để lên giá C là giá đất thổ cư. Rất nhiều người trong chúng ta biết quá trình này, và thường thì A + B <<< C, và phần dôi dư này được nghiễm nhiên thuộc về chủ đất.

Ngược lại, khi cục đất C từ đất ở, bị quy hoạch lại biến thành loại đất khác, lúc này nhà nước lại đền bù cho chủ đất số tiền B (vì cả 2 trường hợp đều áp dụng bảng giá), và tính luôn giá A thì đa số không chịu vì C >>> A + B.

Nếu suy nghĩ kỹ, từ A sang C bản chất là nhờ thu cái B, thế thì đúng ra bản chất từ C sang lại A cũng trả lại B, thế là hợp lý. Nhưng trong thực tế, phải đóng B để từ A lên C thì lại muốn B nhỏ, nhưng khi bị đổi quy hoạch từ C sang A thì lại muốn được đền bù B lớn.

Đừng nghĩ bảng giá đất theo đúng giá thị trường là ngon nhé, sẽ đóng thuế sấp mặt cho coi. Nhưng đền bù giải toả thì ổn.

Cá nhân mr Đức nếu phải chọn, thì vẫn thiên về hướng tăng B, như vậy sẽ dễ có cơ hội quy hoạch lại, vì lúc này đền bù C sẽ đơn giản hơn, vì dù sao B cũng tiệm cận với C.

Còn như xưa nay, đền bù luôn gặp rắc rối vì B cách xa C nhiều quá, người được lợi là từ A nộp B (thấp) để ra C, trong khi người bị thiệt là từ C, được trả B (thấp) để xuống A. Người lợi thì không ai nói, người thiệt thì luôn có phản ứng.

Mà ở đời, khi những thứ không tạo ra giá trị thặng dư đủ lớn, thì người này lợi ắt có người khác thiệt. Nó giống như đánh bài ấy, khi mà cái hoạt động chơi bài không tạo thêm giá trị thặng dư thì có thằng lời phải có thằng lỗ.

Đất đai cũng thế, khi đất nông nghiệp, với đất ở, nó chỉ khác nhau cái từ trong sổ, thì bản chất cũng chả có thặng dư gì cả, thế thì người này lợi ắt có người khác thiệt. Xã hội sẽ vận hành như thế.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh