GIÁ LÀ MỘT CON SỐ MÀ AI CŨNG THẤY.

Tuy nhiên, với con số như thế thì có người coi đó là rẻ, có người coi đó là mắc, có người coi đó là bình thường. Vậy lý do tại sao?
Đó là còn có một thứ khác gọi là Giá trị, cái giá trị thì không như giá mà nó biến thiên và khác nhau ở mỗi người. Giá trị có thể được quy định bởi:
  • Kỳ vọng tương lai.
  • Giá trị sử dụng.
  • Khả năng sinh lời (theo suy nghĩ).
….
Mà nói chứ mấy cái này, ngoài giá trị sử dụng thì hơi khó đổi thì mấy cái khác rất dễ đổi tuỳ vào thông tin.
Bất động sản nó cũng thế, có những thứ mới nay thấy mắc, thì có thôngtin xây cái cầu chỗ này, xây đường chỗ kia thì tự nhiên lại thấy rẻ, xong rồi lại không xây nữa thì thành mắc, ấy gọi là kỳ vọng tương lai thay đổi.
Chưa kể có những sản phẩm ban đấy mắc, sau một thời gian và bằng cách nào đó người ta lại cảm thấy hợp lý, rồi đến lúc tranh nhau mua, cái này cũng gọi là cảm nhận về khả năng sinh lời.
Nhưng ở đời, tất cả đều quy về cái giá trị sử dụng hết, kiểu gì cũng quy về nó hết không sớm thì muộn. Và nhà thì bản chất cuối cùng cũng chỉ để ở mà thôi, nên gì thì gì, an toàn thì phải có cái giá trị sử dụng trong đó, khi mà giá trị sử dụng đang có khoảng cách quá xa so với giá, thì rất là có nguy cơ.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh