MUA ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

Hôm qua và nay có 02 bạn hỏi về việc mua đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
  1. Hôm qua thì được hỏi mua đất nông nghiệp ở tỉnh, mục đích là để xây nhà dành cho công tác xã hội, thế nên cần đất rộng, mua đất nhà thì không có, mua đất vườn thì sợ không được xây nhà, hay nói cách khác là không lên được thổ cư.
  2. Hôm nay lại có bạn hỏi về doanh nghiệp nước ngoài mua đất nông nghiệp để làm nhà xưởng.
Trong cả 02 tình huống này đều liên quan đến 02 thứ đó là Người sử dụng đất, và mục đích sử dụng đất.
Đất là tài nguyên nhà nước nên thường có câu là “Sử dụng đất đúng mục đích”. Đất có nhiều mục đích sử dụng, tuy nhiên tuỳ vào đối tượng sử dụng thì sẽ bị hạn chế một số mục đích. Ví dụ
  • Cá nhân thì sử dụng đất để ở, để kinh doanh, để làm nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm các ngành nghề đặc biệt, trồng rừng ….. Những mục đích như giao thông, cây xanh, quốc phòng … thì cá nhân không được sử dụng.
  • Pháp nhân (doanh nghiệp) thì được sử dụng theo ngành nghề kinh doanh. Thường thì đất ở là được sử dụng, đất thương mại cũng được, còn đất khác như đất nông nghiệp, đất rừng … thì chỉ được sử dụng nếu trong đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề đó.
Mà ở VN, thì chỉ được quyền sử dụng chứ không phải quyền sở hữu đất, thế nên sẽ không được nhận chuyển nhượng nếu không chứng minh được mục đích sử dụng. Đó là lý do có nơi muốn chuyển nhượng đất nông nghiêp thì phải có giấy xác nhận là nông dân, vì chỉ có nông dân mới được làm nông nghiệp.
Còn doanh nghiệp, muốn nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thì phải có ngành nghề kinh doanh làm nông thì mới được. Chứ nếu không thì sẽ không lý giải được mua đất nông nghiệp để làm gì.
Lúc này, có một vấn đề phát sinh là chuyển mục đích sử dụng đất từ loại này sang loại khác. Muốn chuyển được mục đích thì nó phải phù hợp với quy hoạch.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh