QUY HOẠCH.

Chúng ta thường hay đề cập đến Quy hoạch 1/500, rồi 1/2000, đó là Tỉ lệ quy hoạch. Còn về loại Quy hoạch thì có 02 loại chính là Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch Xây dựng.

Quy hoạch sử dụng đất là mô tả khu đất đó được phép làm cái gì, hay nói cách khác là đất đó được phép làm gì. Có rất nhiều loại đất, và mỗi loại đất có những đặc trưng riêng.

Còn quy hoạch xây dựng thì quy định ở mỗi khu đất được phép xây dựng, thì công trình trên đất được xây như thế nào.

Thực ra, ngoài quy hoạch, chúng ta còn nghe đến cái gọi là Hiện trạng. Quy hoạch và hiện trạng thì đi đôi với nhau. Hiện trạng là thứ đã làm, quy hoạch là thứ sẽ làm, nếu làm rồi thì quy hoạch sẽ biến thành hiện trạng.

Ở Đồng Nai, năm 2010, người ta đi khảo sát và vẽ ra “Hiện trạng sử dụng đất”, thế là năm đó có 1 lớp gọi là lớp “Hiện trạng sử dụng đất”, lớp này phủ toàn tỉnh, chỗ nào cũng có.

Rồi đến các năm sau đó, thì bắt đầu có sự chuyển đổi chức năng sử dụng đất, hay vẽ lại, phân lô lại các ô đất. Điều này tạo thêm 1 lớp mới gọi là lớp Quy hoạch. Lớp quy hoạch đương nhiên không phủ toàn tỉnh, mà chỉ có khu nào thay đổi so với năm 2010 thì mới đổi lại thôi.

Ở các tỉnh vùng ven, người ta chủ yếu chỉ có Quy hoạch sử dụng đất, ít chú ý quy hoạch xây dựng, vì lý do là khi mà tiền đất nhỏ hơn tiền xây thì không ai xây cao làm gì, nên nhìn chung không cần quản lý.

Ở thành phố thì có hơi khác, khi mà tiền đất rất là cao, nên xây được bao nhiêu tầng là vấn đề lớn.

Cách làm thì cũng như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng thì chỉ vẽ ở chỗ nào cần các quy chuẩn về công trình xây dựng, nhưng nơi xa quá mà chắc chắn người ta sẽ không xây công trình cao thì chưa có quy hoạch xây dựng, chính xác là chưa làm.

Tóm lại, quy hoạch thì chúng ta cần quan tâm đến Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Những khu thiên về đất thì QH sử dụng đất là quan trọng, những khu thiên về nhà (khu căn hộ) thì quy hoạch xây dựng là quan trọng.

Và với thời gian quan sát bản đồ, thì mình nhận thấy có nhiều khu không hề có quy hoạch gì cả, cũng không có đường sá, đất vẫn là đất nông nghiệp. Dự đoán rằng những vùng này là “vùng chờ” để các doanh nghiệp lớn đến xin đầu tư và quy hoạch riêng cho mình một khu.

Những vùng xa xa, có nhiều khu như thế!

Bài tiếp theo

VỊ TRÍ.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh