Bảng giá đất

BẢNG GIÁ ĐẤT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

BẢNG GIÁ ĐẤT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ Lâu nay chúng ta vẫn hiểu với nhau rằng "Bảng giá đất nhà nước là quá thấp", và mong muốn bảng giá này phải đi kịp thị trường. Ấy là do chúng ta đang dùng nó để tính giá tiền đền bù. Nhưng, bảng giá còn dùng để tính thuế, đặc biệt là tiền sử dụng đất. Và lúc này thì có...

Compare listings

So sánh