bố trí mặt bằng điển hình

BÀI 11: DỰ ÁN CHUNG CƯ – BỐ TRÍ MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH.

Sau khi chọn xong cái hình của block thì chúng ta tính đến cái việc bố trí trong cái hình đó các hình nhỏ hơn, đó chính là căn hộ. Hồi bữa có bạn bảo "Ai cấm CĐT xây nhiều block...", đúng là trí tưởng tượng thì không ai cấm, nhưng mà để trí tưởng tượng bay xa mà có đường về thì phải có cái dây cột lại. Như còn...

Compare listings

So sánh