crm

Bài 4: CRM giúp gì cho mô hình bán B2B?

Bài 1: Ngân hàng dưới góc nhìn Ứng dụng quản trị doanh nghiệp Bài 2: CRM toàn tập cho CMO Bài 3: Chân dung quyền lực – Tổng tư lệnh khách hàng cá nhân Bài 4: CRM giúp gì cho mô hình bán B2B? Tôi đổi tên cho bài viết dễ hoà hợp với đại chúng hơn. Tựa bài theo chủ đề phải là: “Chân dung quyền lực - Tổng tư...

Bài 3: Chân dung quyền lực – Tổng tư lệnh khách hàng cá nhân

Bài 1: Ngân hàng dưới góc nhìn Ứng dụng quản trị doanh nghiệp Bài 2: CRM toàn tập cho CMO Bài 3: Chân dung quyền lực - Tổng tư lệnh khách hàng cá nhân Theo Gartner, ứng dụng hỗ trợ bán hàng nói chung chia thành 2 nhóm theo khách hàng là B2B và B2C, theo thời gian đóng deal (sales cycle) thì chia thành quy trình dài và quy trình...

Bài 2: CRM toàn tập cho CMO

Bài 1: Ngân hàng dưới góc nhìn Ứng dụng quản trị doanh nghiệp Bài 2: CRM toàn tập cho CMO Nhắc lại khái niệm cơ bản: CRM bao gồm 3 phân hệ chính là Marketing, Sales và Service. Vì vậy trong một doanh nghiệp thông thường sẽ có 3 nhóm lãnh đạo: CMO (hay Marketing Director), Head of Sales (hay Sales Director) và CSO (hay Head of Customer...

Bài 1: Ngân hàng dưới góc nhìn Ứng dụng quản trị doanh nghiệp

Bài 1: Ngân hàng dưới góc nhìn Ứng dụng quản trị doanh nghiệp Tôi nghĩ chúng ta nên hiểu thấu đáo về khái niệm “ứng dụng quản trị doanh nghiệp” trước khi hiểu nó có ý nghĩa như thế nào trong ngân hàng. Nhiều người vẫn nhầm lẫn về tên gọi và tính năng của các phần mềm quản trị doanh nghiệp: ERP, HR và...

Compare listings

So sánh