giá và giá trị bát động sản

GIÁ & GIÁ TRỊ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN.

Gọi vậy không biết đúng không vì Mr Đức không phải chuyên về sale, nên một số định nghĩa có thể không nắm rõ, tuy nhiên trong bài viết này thì 02 thứ này được hiểu như sau: Giá: là thứ mà chúng ta nắm bắt được bằng con số cụ thể: Ví dụ giá CĐT đưa ra, giá chủ nhà đưa ra, giá người bán đưa ra. Giá là con...

Compare listings

So sánh