Môi giới nhà đất

CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHÂN CHÍNH DƯỚI CẢ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ VÀ THỰC TẾ

1. Tôi tự sự về các Nghề môi giới của anh em đã nhé Như đã hứa với anh em, tôi viết bài này có thể rất thực tế và sát sườn với anh em luôn. Quan điểm của tôi là rất rõ ràng, đó là làm gì cũng phải hiểu được cái nghề mình đang làm, môi giới cũng vậy, làm mà không hiểu về cái nghề mình đang làm, chỉ nghĩ...

MÔI GIỚI ĐÓNG GÓP GÌ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Hôm nay lên diễn đàn thấy một topic với chủ đề "Tại sao lại cần môi giới bất động sản .... có thể dẹp tầng lớp trung gian này không?". Mình trả lời họ như sau: MÔI GIỚI ĐÓNG GÓP GÌ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢ Đơn giản, dễ hiểu là môi giới làm nhiệm vụ kết nối giữa người mua và người bán. Vậy người...

Compare listings

So sánh