nguồn gốc đất

BÀI 13: DỰ ÁN CHUNG CƯ – NGUỒN GỐC ĐẤT CHUNG CƯ VÀ CÁC NGHĨA VỤ LIÊN QUAN.

Quay lại vấn đề đất đai, và bài này nói về nguồn gốc đất của Dự án chung cư. "Nguồn gốc đất" nghe nói nó nguy hiểm vậy chứ thực tế chính là lịch sử của miếng đất đó. Thật ra nhà ai cũng có nguồn gốc đất hết. Và nếu ai an cư lạc nghiệp lâu dài thì ai cũng có thể kể ra được cái nguồn gốc đất nhà...

Compare listings

So sánh