nhà ở tái định cư

BÀI 17: DỰ ÁN CHUNG CƯ – TẠI SAO CÓ NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ.

Trong Dự án chung cư, tự nhiên xuất hiện các Dự án Tái định cư, Dự án Nhà ở xã hội. Vậy lý do sao xuất hiện các loại Dự án này? Trước tiên là nói về Nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội là loại nhà dành cho các đối tượng thu nhập thấp, và bị khống chế giá bán. Được áp dụng các chuẩn thấp hơn bình thường...

Compare listings

So sánh