nỗi oan của chung cư

NỖI OAN CỦA CHUNG CƯ.

Có lẽ chỉ có Chung cư mới là loại hình BĐS bị "đổ tội" khi xảy ra vấn đề xã hội nào đó. Kẹt xe: Đổ lỗi chung cư Ngập: Chung cư là đứa gánh chịu Giờ ô nhiễm cũng do chung cư nốt. Đổ lỗi vậy nhưng không hề có một phân tích nào mang tính chuyên môn cả. Có lẽ do người ta nghĩ rằng 1 khu đất trống to...

Compare listings

So sánh