phân loại bất động sản

LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN – LOẠI DỰ ÁN.

Chúng ta hay nghe cụm từ "Đầu tư Bất động sản", "Mua Bất động sản", "Sở hữu Bất động sản". Vậy chứ Bất động sản là cái gì? Và có bao nhiêu loại? Và theo Mr Đức thì "Bất động sản là thứ có sở hữu và có thể có giao dịch, nó phân ra 2 nhóm chính": Nhóm 1: Tập trung vào diện tích Sàn xây dựng / Sử dụng...

Compare listings

So sánh