quy hoạch

QUY HOẠCH.

Chúng ta thường hay đề cập đến Quy hoạch 1/500, rồi 1/2000, đó là Tỉ lệ quy hoạch. Còn về loại Quy hoạch thì có 02 loại chính là Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch Xây dựng. Quy hoạch sử dụng đất là mô tả khu đất đó được phép làm cái gì, hay nói cách khác là đất đó được phép làm gì. Có rất nhiều loại...

Compare listings

So sánh