ranh dự án

BÀI 26: DỰ ÁN THẤP TẦNG – RANH DỰ ÁN.

Có một số bạn thắc mắc là Dự án A công ty X đang làm và đã được duyệt 1/500 cho cty X, tuy nhiên hiện tại, diện tích đất mà công ty X đã đền bù nhỏ hơn diện tích được phê duyệt trong Quy hoạch 1/500, thế thì có khi nào mà cái phần chưa đền bù bị đối tượng khác mua mất hay không? Để hiểu rõ hơn về việc này,...

Compare listings

So sánh