thông số dự án đô thị

BÀI 24: DỰ ÁN ĐÔ THỊ – CÁC THÔNG SỐ TRONG DỰ ÁN ĐÔ THỊ.

Trong phần viết về Dự án Chung cư, Mr Đức từng nhắc đến các thông số liên quan đến loại Dự án đó mà chúng ta phải quan tâm, và trong đó có đề cập đến cái gọi là FAR. Và Dự án đô thị đương nhiên cũng có những thứ cần quan tâm. Và các thông số quan tâm sẽ ít hơn xí. Trong Dự án đô thị thì cái chúng ta tập...

Compare listings

So sánh