thông số quy hoạch

BÀI 27: PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ TRONG QUY HOẠCH.

(Đính chính: Sau khi xem xét lại thì các thông số mô tả trong đây bị sai, nên thành ra mô tả phía dưới trở nên không hợp lý, thế nên các bạn không nên dùng cái case này tham khảo - sorry). Sai ở chỗ diện tích đất NOXH cho dự án này tầm 20%, tương đối phù hợp, là 9.7ha chứ ko phải 97ha, nên mô tả dưới đâ trở nên...

Compare listings

So sánh