tiến độ xây dựng công trình

BÀI 14: DỰ ÁN CHUNG CƯ – TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Xây dựng công trình là phụ thuộc vào nhà thầu xây dựng. Mr Đức không phải chuyên môn về ngành này nhưng cũng có biết chút chút. Về công nghệ xây dựng thì thời gian gần đây phát triển rất vũ bão. Từng có thời các nhà thầu chỉ xử lý được tầm hơn chục tầng là hết nước, nhưng ngày nay thì toà cao nhất lên tới 81...

Compare listings

So sánh