vật liệu hoàn thiện

BÀI 15: DỰ ÁN CHUNG CƯ – VẬT LIỆU HOÀN THIỆN.

Thường trong một hợp đồng mua bán căn hộ thì có một cái "Danh mục vật liệu hoàn thiện". Vậy cái này nói lên điều gì? Thật ra trong Chung cư, thì có những thứ là cao cấp hay thấp cấp đều dùng vật liệu giống nhau, nhưng một số cái thì lại rất khác nhau. Ví dụ: Cọc: Thường cọc ép hay cọc khoan thì thằng nào...

Compare listings

So sánh